Markkinointi on yrityksen kasvun moottori, mutta kuka sitä johtaa?

Markkinointi on yrityksen kasvun moottori. Sen avulla yrityksesi strategiset tavoitteet voivat toteutua, tunnettuus ja suosittuus parantua ja myynti kasvaa. Mitä kaikkea markkinointi tänä päivänä pitää sisällään ja kuka sitä yrityksessäsi johtaa – vai johtaako kukaan?

 

Markkinointi on yksi yrityksen tärkeistä avaintoiminnoista, joiden avulla toteutetaan  yrityksen missiota, strategiaa ja tuetaan yrityksen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita.

Markkinoinnin perustehtävänä on tehdä yritykseltä tai yhteisöltä ostaminen kohderyhmille helpoksi ja houkuttelevaksi. Jotta markkinointi voi onnistua tässä tehtävässään, sen on toimittava tiiviissä yhteistyössä yritysten muiden avaintoimintojen kuten tuote- ja palvelukehityksen, hinnoittelun, myynnin ja jakelun kanssa.

Markkinoinnin kohderyhmänä voi olla kuluttajien tai yritysten sijasta esimerkiksi yhteisöt, sijoittajat, vaikuttajat, tietyt ryhmät, median edustajat ja oma henkilökunta.

Markkinointi voi toteuttaa tehtäväänsä monin eri tavoin:

  1. Lisäämällä kohderyhmän tietotasoa ja tarjoamalla houkuttelevaa ratkaisua kohderyhmän tunnistamaan relevanttiin ongelmaan.
  2. Vaikuttamalla kohderyhmän mielikuviin, asenteisiin, arvoihin ja toimintamalleihin tavalla, joka lisää ostohalukkuutta.
  3. Vaikuttamalla positiivisesti asiakaskokemuksiin eri vaiheissa ostoprosessia.
  4. Tuottamalla uusia positiivisia, merkityksellisiä ja mieleen jääviä kohtaamisia kohderyhmän ja markkinoijan välille.

 

Kaikki yrityksen näkyminen ja näkyvä tekeminen vaikuttavat brändiin, asiakaskokemukseen, ihmisten kiinnostukseen ja ostoaikeisiin. Siksi markkinoinnin pelikenttä on laaja – ja laajenee koko ajan.

Digitalisaatio on poistanut raja-aidat brändin rakennuksen, mainonnan, myynninedistämisen, myyntityön, verkkokaupan, viestinnän, verkkosivuston ja asiakaskokemuksen kehittämisen väliltä. Ne kaikki ovat markkinointia eri muodoissaan ja liittyvät saumattomasti toisiinsa.

Kun ne kaikki pelaavat yhteen, voit saada oikeanlaiset asiakkaat kiinnostumaan yrityksesi tuotteista ja palveluista, hankkimaan niitä, käyttämään niitä ja suosittelemaan niitä.

Markkinoinnin mittaaminen on ottanut leijonan loikkia

Jos olet tehnyt töitä markkinoinnin parissa pitkään, saatat muistaa ajat, jolloin markkinointia pidettiin lähinnä mainontana ja myynnin tukifunktiona. Markkinointiosasto väsäsi leiskoja lehtiin ja painatti mainoslehtisiä ja esitteitä myynnin käyttöön, eivätkä ne hommat herättäneet kulmahuoneissa juuri kiinnostusta.

Edistykselliset yritykset alkoivat panostaa markkinointiin viimeistään 1990-luvun laman jälkeen. Brändimarkkinoinnista ja taktisesta markkinoinnista puhuttiin tällöin kahtena erillisenä osa-alueena. Brändimainonnan ajateltiin rakentavan brändiä ja taktisen mainonnan myyntiä. Tämä oli vielä sitä aikaa, jolloin katsoimme vielä television kahdelta mainoskanavalta ulkomailla kuvattuja kalliisti toteutettuja brändimainoksia ja leikkelimme lehdistä muistiin tarjouksia ja taktisia alennuskuponkeja.

Tosiasiassa tällöinkin postiluukkuumme tungettu halpa mainoslehtinen rakensi vahvasti mielikuvaamme mainostajasta (tosin ei ehkä mainostajan haluamaan suuntaan) ja kallis brändimainos joko edisti tai vesitti ostohalujamme.

Vielä vuosituhannen vaihduttuakin alalla oli tapana naureskella, että puolet markkinoinnista menee hukkaan, muttei kukaan tiedä kumpi puoli. Mainonnan tehoa oli vaikea mitata, sillä digitaalinen markkinointi oli vielä vähäistä ja alkeellista.  Mediatalot pitivät asiakasyrityksensä tyytyväisinä teettämällä isojen mainoskampanjoiden jälkeen kuluttajatutkimuksia siitä, kuinka hyvin mainonta muistettiin. Sosiaalista mediaa ei vielä ollut.

Koska kattavaa dataa markkinoinnin tuloksista ei ollut, sitä ei voitu analysoida. Näin markkinoinnin kehittäminenkin polki lähes paikallaan.

Tilanne alkoi kuitenkin muuttua. Google alkoi tarjota lokakuussa 2000 hakukonemainontaa markkinoijille itsepalveluna Google Adwords -alustan kautta. Viisi vuotta myöhemmin markkinoijien avuksi tuli maksuton Google Analytics, jonka ansiosta markkinoijat pystyivät seuraamaan omatoimisesti verkkosivustonsa kävijäliikennettä, konversioita ja eri kanavien ja kampanjoiden vaikutusta.

Nykyään Google on alati päivittyvä tietosanakirja, matkatoimisto, lääkärikirja ja selviytymisopas, ja Suomessakin tehdään 30 miljoonaa Google hakua per päivä.

Mark Zuckerberg avasi Facebookin 4.2.2004 Harwardin yliopiston opiskelijoille. Tänne peräpohjolaan Facebook ehti vasta vuoden 2007 lopulla.  Twitter perustettiin 2006 ja Instagram ja Pinterest 2010. Lasten ja nuorison suosikki TikTok tupsahti maailmaan 2016 kiinalaisen ByteDance-nimisen yhtiön toimesta.

 

 

Sosiaalinen media on markkinointikanavien kuningas

Tänä päivänä digikanavat haukkaavat yritysten markkinointibudjeteista valtaosan ja niiden toimivuudesta saadaan tuloksia jopa reaaliaikaisesti.

Hubspotin teettämässä tuoreessa State of Inbound Marketing Trends 2022 tutkimuksessa sosiaalinen media (44 %) oli markkinointikanavien ykkönen ja sen kärkikolmikkona ovat Instagram, YouTube ja Facebook. Näistä Facebookilla on mainostajan kannalta paras ROI eli markkinointi-investoinnille saatava tuotto. Toiseksi tärkein markkinointikanava oli yrityksen oma verkkosivusto (36 %) ja kolmatta sijaa piti sähköpostimarkkinointi (35 %).

 

Suosituimmat markkinointikanavat 2022, lähde: Hubspot

Meneekö osa yrityksenne markkinoinnista edelleen hukkaan?

Netin erilaisten analytiikkatyökalujen avulla markkinoijan on helppoa selvittää, mitkä toimenpiteet ja kanavat tuottavat haluttuja tuloksia ja mitkä eivät.

Silti monessa yrityksessä ei edelleenkään tiedetä, tuottaako niiden markkinointi oikeasti tuloksia. Toteuttaako markkinointi yrityksen strategiaa ja siitä johdettuja tavoitteita? Saako markkinointi kohderyhmissä aikaan kiinnostuksen kasvua ja ostoaikeita? Miten eri kanavat toimivat yksin ja yhdessä? Ovatko mainokset kanavasta riippumatta kohderyhmälle yllättäviä ja relevantteja, jolloin ne tulevat huomatuksi ja kiinnostavat?

Monessa yrityksessä ei olla myöskään varmoja, mitä kannattaa milloinkin mitata, millaisia tuloksia voi pitää hyvänä ja miten yksittäisestä kampanjasta tai kanavasta saadut tulokset vaikuttavat kokonaiskuvaan. Satunnaisesta verkkosivustolla vierailusta voi olla vielä pitkä matka kiinnostuneeksi liidiksi tai ostavaksi asiakkaaksi.

Rahasta markkinoinnin analysointi ei ole kiinni, sillä Googlen kattavat analytiikkatyökalut ovat ilmaisia.

 

 

Ostoprosessin siirtyminen nettiin nostaa verkkosivustot framille

Markkinoinnin ja myynnin pelikenttää on mullistanut myös se, että asiakkaiden ostoprosessitkin ovat siirtyneet nettiin.

Silloinkin, kun varsinainen kauppa tehdään kasvokkain tai kivijalassa, tuotteen ja palvelun esivalinta tapahtuu yleensä internetissä.

Ostoprosessi voi kuitenkin tapahtua myös toisinpäin. Monet asiakkaat käyvät sovittamassa tai katsomassa tuotetta myymälässä ja käynnin jälkeen selvittävät parilla klikkauksella netistä, mistä sen saa halvimmalla. Brändiuskollisuus jää helposti kakkoseksi, jos kilpailijalta ostaminen tuo selvää säästöä.

Ostoprosessien siirtyminen nettiin asettaa valokeilaan yrityksen omat digikanavat. Yrityksen oma verkkosivusto on monen yrityksen tärkein markkinointikanava, mutta missä kunnossa se on? Löytyvätkö verkkosivut helposti relevanteilla Google-hauilla? Onko asiakkaan helppo löytää verkkosivustolta etsimänsä? Saako hän sivuston kautta nopeasti henkilökohtaista apua?  Voiko yritykseltä ostaa jo verkosta ja miten vaivatonta ja turvallista ostaminen on?

 

Lue artikkelimme Ostamisen helppous – Miten asiakaspalvelu hoituu verkossa?

Lue artikkelimme: Onko yritykseltäsi vaikea ostaa? 

 

Uudet ajat vaativat markkinoinnilta uusia keinoja

Digitaalisten kanavien ja päätelaitteiden kehittyessä markkinoinnin pelikenttä myös laajenee. Saataville tulee alati uusia keinoja, tekniikoita, kanavia ja työkaluja, joiden avulla voit tavoittaa kohderyhmäsi entistäkin tehokkaammin.

Nyt hihkutaan esimerkiksi kasvuhakkeroinnista, konversio-optimoinnista, hakukoneoptimoinnista, some-markkinoinnista ja videoista, markkinoinnin automaatioista, sisältömarkkinoinnista, markkinointifunneleista, vaikuttajamarkkinoinnista, push-notifikaatioista, analytiikka-dashboardeista, social sellingistä, virtuaalitapahtumista ja chatboteista.

Haasteena onkin valita yrityksesi markkinoinnin työkalupakkiin juuri ne tehokkaat keinot, jotka tukevat parhaiten yrityksesi tavoitteita, jotka ovat mitattavissa ja jotka sopivat sekä brändiisi että resursseihisi.

Markkinoinnin tavoitteiden ja mittarien fiksu asetanta ja niitä tukevien kustannustehokkaiden markkinointikeinojen valinta vaatii taitavaa markkinointijohtajaa.

Hyvä markkinointijohtaja on samaan aikaan analyyttinen, luova ja näkemyksellinen. Hänellä tulee olla ymmärrys ja näkemys yrityksen liiketoiminnallisista tavoitteista, yrityksen ja sen brändien, tuotteiden ja palveluiden vahvuuksista ja heikkouksista.

Hänellä tulee olla hyvä käsitys kohderyhmistä, heidän ostoprosesseistaan ja markkinoinnin nykyaikaisesta keinovalikosta.

Hänen pitää osata johtaa, analysoida, kehittää, suunnitella, toteuttaa ja arvioida markkinoinnin toimenpiteitä ja niihin käytettäviä resursseja sekä strategisesti että käytännössä.

 

Harvalla pk-yrityksellä on oma markkinointijohtaja

Harvalla pk-yrityksellä on kuitenkaan omaa osaavaa markkinointijohtajaa.

Jos tilanne on tämä, kuka miettii yrityksesi markkinointi- ja viestintästrategian, tavoitteet, mittarit, brändin persoonan, pääviestit ja tärkeimmät markkinointi- ja viestintäkanavat?

Kuka edistää ja mittaa brändin tunnettuutta ja suosittuutta, strategian ja vuosisuunnitelmien toteutuksen toimivuutta, kampanjoiden onnistumista ja eri tekemisten ja panostusten tuloksia?

Kuka konseptoi ja kehittää yrityksen palveluja ja verkkosivustoa, jotta yrityksen tuottamat asiakaskokemukset ovat yhteneväisiä, positiivisia, brändiä rakentavia ja myyntiä edistäviä?

Kuka toimii markkinoinnin valmentajana ja asiantuntijana yrityksen sisällä?

Talousjohtaja vai toimitusjohtaja? Vai markkinointia päätoimensa ohella tekevä hallinnon sihteeri tai koulusta vastikään rekrytoitu harjoittelija?

Markkinointialan toimistoilta saat toki apua yksittäisiin haasteisiin. Yhdeltä toimistolta voit ostaa Some- tai Google-markkinoinnin, toiselta verkkosivuston kehitystä, kolmannelta vaikkapa avainsanatutkimuksen.

Jonkun täytyy kuitenkin aina johtaa, koordinoida ja ohjata toimistojenkin työtä. Muuten tuloksena on kallis sekamelska.

Jos kukaan ei johda, kehitä, suunnittele, ohjaa ja arvioi yrityksen markkinointia keskitetysti, markkinointi on vähän kuin pelaisit pajatsoa.

Joskus saatat onnistua, muttet tiedä milloin ja miksi. Puolet yrityksesi markkinoinnista voi mennä hukkaan ja vaikka tietäisit kumpi puoli, se harmittaa silti.

 

Markkinointijohtajan hankkiminen ei enää ole vaikeaa ja kallista

Osaavan markkinointijohtajan palkkaaminen perinteisellä tavalla on usein hankalaa. Hyviä ei löydy helposti eikä saa halvalla.

Rekrytointiprosessit ovat kalliita ja hitaita. Palkan sivukulut ovat Suomessa korkeat. Johtajasopimukset ovat usein raskaita. Väärät valinnat kohtalokkaita.

Siksi kehitimme tähän ratkaisun.

Voit hankkia yritykseesi oman osaavan markkinointijohtajan joustavasti osa-aikaisena ja ulkoistettuna.

Markkinointijohtaja voi työskennellä yrityksesi eteen juuri sen verran kuin haluatte ja tarvitsette. Päivän tai kaksi viikossa? Viikon joka kuukausi? Kolme päivää viikossa kuuden kuukauden ajan?

Sopimusaika on minimissään viisi tuntia, maksimia ei ole.

Markkinointijohtaja toimii kuin hän olisi töissä teillä. Kokemuksensa vuoksi hänen on helppo aloittaa työt heti. Hän allekirjoittaa aina salassapitosopimuksen eikä työskentele sopimusaikana yrityksesi kilpailijoille.

 

Haluatko tietää lisää Markkinointijohtaja viikoksi tai kuukaudeksi -palvelusta? Ota yhteyttä täältä.

Print Friendly, PDF & Email

Ostoskori

Ylös
Call Now Button