Markkinointijohtaja viikoksi, kuukaudeksi tai kahdeksi päiväksi viikossa?

Osasto: Avainsanat tuotteelle ,

Markkinointijohtaja on yksi yrityksesi avainhenkilöistä. Hänen vastuullaan on toteuttaa yrityksen liiketoimintastrategiaa brändin rakennuksen, markkinoinnin, viestinnän ja asiakaskokemuksen keinoin.

Hän varmistaa, että potentiaaliset asiakkaanne löytävät teidät helposti ja saavat teistä kohtaamispisteestä riippumatta aina halutun ja hyvän kuvan. Hän analysoi tärkeimmät kohderyhmänne ja heidän ostoprosessinsa ja tekee tuotteidenne ja palveluidenne ostamisesta heille helppoa ja houkuttelevaa, oli kanava mikä tahansa.

Hän tuntee modernin markkinoinnin keinot,  kanavat ja työkalut ja kykenee digitalisoimaan ja tehostamaan yrityksesi markkinointia ja myyntiä.  Hän voi ohjata yrityksen markkinoinnin ja asiakasviestinnän asiantuntijoiden työskentelyä ja valita tarvittaessa lisäavukseen sopivimmat markkinoinnin kumppanit. Hän ei huutele vain kentän laidalta, vaan osaa itsekin tarttua toimeen ja näyttää esimerkkiä konkreettisista hands-on töisttä.

Ellei kyseessä ole jättimäinen konserni, jossa on lukuisia suuria markkinoitavia tuote- ja palvelualueita, markkinointijohtaja johtaa tavallisesti myös 360 asteen asiakaskokemusta, julkisten verkkopalvelujen kehitystä ja viestintää.  Hän tekee hedelmällistä yhteistyötä tuote- ja palvelukehityksen, hinnoittelun, myynnin ja ylimmän johdon kanssa ja useimmiten on osa yrityksen johtoryhmää.

Vaiikka markkinointijohtaja on yrityksen myynnille, kasvulle ja kehitykselle elintärkeä resurssi, kaikki yritykset eivät tarvitse kokoaikaista markkinointijohtajaa. Markkinointijohtaja voi olla myös osa-aikainen ja ulkoistettu.

Markkinointijohtajalta tarvittavan työpanoksen määrä riippuu

  • yrityksen strategiasta ja liiketoiminnan tavoitteista
  • tämän hetkisistä kasvu- ja kehitystavoitteista
  • toimialasta ja kilpailutilanteesta
  • yrityksen muusta strategisen markkinoinnin osaamisesta
  • yrityksen muista markkinointiresursseista
  • asiakkaiden ostoprosessista
  • yrityksen tämänhetkisestä tunnettuudesta ja suosittuudesta asiakaskunnassa

 

Me kehitimme tähän ratkaisun.

Voit hankkia yritykseesi osaavan markkinointijohtajan osa-aikaisena ja ulkoistettuna

Et sitoudu pitkäksi aikaa eteenpäin, et ota taloudellista tai organisatorista riskiä, etkä maksa työnantajan sivukuluja. Jos markkinointijohtaja tekee pidempivaikutteista kehitystyötä, voit kirjata hänen kulunsa halutessasi poistoihin.

Interim-markkinointijohtaja voi työskennellä yrityksesi eteen juuri sen verran kuin yrityksesi haluaa ja tarvitsee. Voitte tehdä sopimuksen päivästä tai kahdesta viikossa? Viikosta joka kuukausi? Kolme päivää viikossa kolmen kuukauden ajan?

Sopimusaika on minimissään yhden päivän, maksimia ei ole.

Osa-aikainen Interim-markkinointijohtaja toimii kuin hän olisi töissä teillä. Hän tekee töitä osin tai kokonaan etänä riippuen siitä, missä ja miten toimitte. Kokemuksensa vuoksi hänen on helppo aloittaa työt nopeasti. Hän allekirjoittaa aina salassapitosopimuksen eikä työskentele sopimusaikana yrityksesi kilpailijoille.

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi ja toiveistasi.

Print Friendly, PDF & Email